luni, 13 martie 2017

Multumesc Editurii All pentru organizarea concursului "Povestea ta poate schimba lumea"Marinela Florea este câștigătoarea Premiului Scriitoarelor la concursul „Povestea ta poate schimba lumea”, cu textul „Cu 20 de ani mai în vârstă”, pe care îl veți putea citi în ziarul „Women`s Journal”. Marinela este fascinată de interferența artelor (muzică, literatură, teatru, pictură, film), iar în 2014 a înființat Clubul de Cultură, prin intermediul căruia le facilitează copiilor și tinerilor accesul la activități și la evenimente culturale din București. Povestea ei de dragoste 100% adevărată are legătură cu lumea teatrului.
Premiul ei constă în:
- Un voucher pentru tuns și coafat din partea salonului La Bibliotheque Centre Beaute
- O surpriză dulce de la Kandia
- O agendă de la Helen Exley
- Cărți de la Editura ALL: „În umbra eșafodului”, de Carol Birch, „Ușa”, de Magda Szabó, „Gâtul girafei”, de Judith Schalansky, „Parcul cioburilor”, de Alina Bronsky, „Întâlnire cu viața”, de Cecelia Ahern
Foto de Miluță Flueraș

sâmbătă, 28 noiembrie 2015

WEEKENDUL COPIILOR EDUCAŢI 12-13 DECEMBRIE 2015

Clubul de Cultură organizează circuite culturale potrivite pentru copilul tău în București!Vizităm împreună cele mai interesante locații culturale
Website: https://www.clubuldecultura.ro/

Persoană de contact: Marinela Florea

TELEFON: 0724 84 44 12

‪#‎ClubuldeCulturadinWeekend ‪#‎evenimentcultura ‪#‎circuitcultural ‪#‎eveniment ‪#‎evenimentecopii ‪#‎evenimentweekedn ‪#‎excursii
‪#‎muzee ‪#‎educatie ‪#‎copii ‪#‎adolescenti ‪#‎arta ‪#‎spectacole ‪#‎teatru ‪#‎muzicaclasica ‪#‎weekend

Moartea autorului - Roland BarthesMoartea Autorului  eseu [ de Roland Barthes [Roland_Barthes ]


     În nuvela sa, Sarrasine, Balzac referindu-se la un castrat travestit în femeie a scris această frază: Era femeia însăşi, cu temerile ei subite, cu capriciile ei nemotivate, cu neliniştile ei instinctive, îndrăznelile fără pricină, bravadele şi încântătoarea subtilitate a sentimentelor. Cine vorbeşte astfel? Eroul nuvelei, interesat să ignore castratul ascuns în spatele femeii? Insul Balzac, a cărui experienţă personală îl înzestrează cu o filosofie a femeii? Autorul Balzac, profesând idei literare asupra feminităţii? Înţelepciunea universală? Psihologia romantică? Va fi imposibil să aflăm vreodată, pentru motivul întemeiat că scriitura este distrugere a oricărei voci, a oricărei origini. Scriitura este acest neutru, acest compozit, acest oblic prin care subiectul nostru alunecă, alb-negru în care se pierde orice identitate, începând chiar cu aceea a corpului care scrie.


    Probabil a fost dintotdeauna astfel: îndată ce un fapt este povestit, în scopuri intrazitive şi nu ca să acţioneze în mod direct asupra realului, adică fără nici o altă funcţie decât însuşi exerciţiul simbolului, se produce acest decroşaj, vocea îşi pierde originea, autorul pătrunde în propria sa moarte, scriitura începe. Cu toate acestea, conştiinţa acestui fenomen a fost variabilă; în societăţile primitive, povestirea [le recit] nu este niciodată asumată de o persoană anume, ci de un mediator, şaman sau recitator, căruia i se poate admira, la rigoare, performanţa (adică stăpânirea codului narativ), dar niciodată geniul. Autorul este un personaj modern, produs, probabil, de societatea noastră în măsura în care, la finele Evului Mediu, odată cu empirismul englez, raţionalismul francez şi credinţa personalizată a Reformei, a descoperit prestigiul individului sau, cu o formulare mai nobilă, al persoanei umane. Este logic, aşadar, ca, în materie de literatură, pozitivismul rezumat şi culme a ideologiei capitaliste să fie acela care să fi acordat cea mai mare importanţă persoanei autorului. Autorul domneşte încă în manualele de istorie literară, în biografiile scriitorilor, în interviurile din reviste şi chiar în conştiinţa literatorilor, preocupaţi să-şi asocieze, graţie jurnalelor intime, persoana şi opera; imaginea literaturii, aşa cum o putem afla în cultura curentă, este centrată tiranic asupra autorului, a persoanei, istoriei, gusturilor, pasiunilor sale; critica mai constă încă, de cele mai multe ori, în a spune că opera lui Baudelaire este eşecul omului Baudelaire, cea a lui Van Gogh nebunia lui, cea a lui Ceaikovski viciul său: explicaţia operei este căutată întotdeauna în cel care a produs-o, ca şi cum, prin intermediul alegoriei mai mult sau mai puţin transparente a ficţiunii, cea care şi-ar face auzită mărturisirea ar fi mereu, în ultimă instanţă, vocea unei unice şi ideatice persoane, Autorul.

    Deşi domnia Autorului este încă destul de puternică (noua critică n-a făcut adeseori decât s-o consolideze), se înţelege de la sine că anumiţi scriitori au încercat de multă vreme s-o submineze. În Franţa, Mallarme a fost fără îndoială cel dintâi care a văzut şi care a prevăzut toată amploarea sa, necesitatea de a substitui limbajul însuşi aceluia care până atunci era ţinut să-i fie proprietar; pentru el, ca şi pentru noi, limbajul este cel care vorbeşte, nu autorul; a scrie înseamnă a atinge printr-o impersonalizare prealabilă pe care nu o putem confunda sub nici o formă cu obiectivitatea castratoare a romancierului realist acel punct în care singur limbajul acţionează, performează, şi nu eu; întreaga poetică a lui Mallarme constă în a suprima autorul în favoarea scriiturii (ceea ce presupune, vom vedea, a-i reda cititorului locul său). Valery, incomodat de o psihologie a Eului, a îndulcit mult teoria mallarmeană, dar întorcându-se într-o apetenţă clasicistă, la lecţiile retoricii n-a încetat să transforme Autorul în obiect de îndoială şi deriziune, a accentuat natura lingvistică şi parcă accidentală [hasardeuse] a activităţii sale şi a militat pe tot parcursul cărţilor sale de proză în favoare condiţiei esenţialmente verbale a literaturii, faţă de care orice recurs la interioritatea scriitorului i se păra pură superstiţie. Prosut însuşi, în ciuda carcaterului aparent psihologic a ceea ce numim analizele sale, şi-a fixat în mod vizibil drept sarcină distrugerea inexorabilă printr-o rafinare [subtilisation] extremă a raportului dintre scriitor şi personajele lui, desemnându-l drept narator nu pe cel care a văzut sau a simţit, nici măcar pe cel care scrie, ci pe cel care va scrie (tânărul din roman dar, de fapt, ce vârstă are el şi cine este? doreşte să scrie, dar nu poate, iar romanul se încheie când scriitura devine în sfârşit posibilă). Proust i-a dat scriiturii moderne epopeea ei: printr-o răsturnare radicală, în loc să-şi pună viaţa în roman, cum se spune destul de des, a făcut din chiar viaţa lui o operă pentru care propria sa carte i-a servit într-un fel drept model, încât ni se pare evident că nu Charlus îl imită pe Montesquieu, că că Montesquieu, în realitatea sa anecdotică, istorică, nu este decât un fragment secundar, derivat al lui Charlus. În fine, Suprarealismul, ca să rămânem la această preistorie a modernităţii, nu putea, desigur, să-i atribuie limbajului o poziţie suverană, în măsura în care limbajul este sistem, iar ceea ce se viza prin această mişcare era, pe filieră romantică, o subversiune directă a codurilor de altfel, iluzorie, căci un cod nu se poate distruge, putem doar să jucăm împotriva lui; dar, recomandând fără încetare contrarierea bruscă a sensurilor aşteptate (faimoasa sacadă suprarealistă), încredinţând mâinii grija de a scrie cât de repede posibil ceea ce criteriul însuşi ignoră (dicteul automat), acceptând princpiul drept experienţa unei scriituri plurale [a plsieurs], Suprarealismul a contribuit la desacralizarea imaginii Autorului, în fine, în afara literaturii înseşi (la drept vorbind, aceste distincţii devin permiate), lingvistica furnizează un instrument analitic preţios pentru distrugerea Autorului, arătând că enunţarea în ansamblul ei este un proces vid, care funcţionează perfect fără a fi necesar să-l umplem cu persoana interlocutorilor: din punct de vedere lingvistic, autorul nu este niciodată nimic mai mult decât cel care scrie, la fel cum eu nu este altceva decât cel care spune eu; limbajul cunoaşte un subiect, nu o persoană, şi acest subiect, vid în afara înseşi enunţării care îl defineşte, este suficient pentru a face limbajul să se ţină, adică pentru a-l epuiza.

    Îndepărtarea Autorului (o dată cu Brecht, am putea vorbi aici de o veritabilă distanţare, Autorul micşorându-se ca figură în fundalul scenei literare) nu este numai un fapt istoric sau un act de scriitură; ea transformă textul modern de la un capăt la altul (sau ceea ce este acelaşi lucru textul este, de acum înainte, creat şi citit astfel încât, la toate nivelele, autorul este absent din el). Timpul, în primul rând, nu mai este acelaşi. Autorul, atunci când se crede în el, este conceput întotdeauna ca fiind trecutul propriei sale cărţi; cartea şi autorul se plasează de la sine pe aceeaşi dreaptă, segmentată ca un înainte şi un după; Autorul este ţinut a nutri [nourrir] cartea, prin urmare, există înaintea ei, gândeşte, suferă pentru ea; întreţine cu opera lui acelaşi raport de antecedenţă ca un tată cu fiul său. Dimpotrivă, scriitorul modern se naşte în acelaşi timp cu textul lui; el nu este nicidecum înzeatrat cu o fiinţă care i-ar preceda sau exceda scriitura, nu este întru nimic subiectul al cărui predicat ar fi cartea sa; nu există alt timp decât cel al enunţării şi orice text este scris aici şi acum. Înseamnă că (sau rezultă că) a scrie nu mai poate desemna o operaţie de înregistrare, de constatare, de reprezentare, de zugrăvire (cum spuneau clasicii), ci ceea ce lingviştii, în succesiunea filosofiei oxfordiene, denumesc un performativ, formă verbală rară (rezervată exclusiv persoanei întâi şi prezentului), în care enunţarea nu are alt conţinut (alt enunţ) decât actul prin care se emite; ceva asemănător cu acel Eu declar al regilor sau Eu cânt al poeţilor străvechi; scriptorul modern, după ce l-a îngropat pe Autor, nu mai poate aşadar crede, conform viziunii patetice a predecesorilor săi, că mâna îi este prea înceată faţă de gândire sau pasiune şi că, prin urmare, făcând din necesitate o lege, trebuie să accentueze această întârziere şi să-i şlefuiască la nesfârşit forma; pentru el, din contră, mâna, desprinsă de orice voce, purtată de un gest pur de inscripţionare (şi nu de exprimare), trasează un câmp fără origine sau, cel puţin, care nu are altă origine decât limbajul însuşi, adică tocmai acel lucru care se pune neîntrerupt sub semnul întrebării orice origine.

    Ştim acum că un text nu este compus dintr-un şir de cuvinte degajând un sens unic, cumva teologic (care ar reprezenta mesajul Autorului-Dumnezeu), ci un spaţiu cu dimensiuni multiple, unde se îmbină şi se contestă scriituri variate, dintre care nici una nu este originală; textul este o ţesătură de citate, provenite din mii de focare de cultură. Asemeni lui Bouvard şi Pecuchet, aceşti eterni copişti, în acelaşi timp sublimi şi comici, şi al căror ridicol profund indică exact adevărul scriiturii, scriitorul nu poate decât să imite un gest mereu anterior, niciodată original; singura sa putere este să amestece scriiturile, să le contrarieze pe unele prin celelalte, astfel încât să nu se sprijine niciodată pe vreuna dintre ele; dacă ar vrea să se exprime, ar trebui cel puţin să ştie că acel ceva interior pe care pretinde că-l traduce nu este, el însuşi, decât un dicţionar gata întocmit, ale cărui cuvinte se pot explica doar prin alte cuvinte, şi asta la nesfârşit; aventură prin care a trecut în mod exemplar tânărul Thomas de Quincey, atât de bun cunoscător al elinei încât, pentru a traduce în această limbă moartă de idei şi imagini absolut moderne, îşi crease ne spune Baudelaire un dicţionar mereu la îndemână, în alt fel complex şi extins decât acela care rezultă din acribia vulgară a temelor pur latine (Paradisurile artificiale); succedându-i Autorului, scriptorul nu mai are în el pasiuni, umori, sentimente, impresii, ci acest imens dicţionar din care extrage o scriitură ce nu cunoaşte nici o oprelişte; viaţa nu face niciodată decât să imite cartea şi această carte însăşi nu este decât o ţesătură de semne, imitaţie pierdută, infinit îndepărtată [reculee].

    Autorul o dată îndepărtat, pretenţia de a descifra un text devine complet inutilă. Să-i dai unui text un Autor înseamnă să-i impui acestui text o limită, să-i conferi un semnificat ultim, să închizi scriitura. Această concepţie convine de minune criticii, care vrea atunci să-şi dea drept sarcină esenţială descoperirea Autorului (sau a ipostazelor sale: societatea, istoria, psihismul, libertatea) dincolo de operă; Autorul o dată aflat, textul este explicat, criticul a învins; nu este deci nimic surprinzător în faptul că, din punct de vedere istoric, domnia Autorului a fost şi aceea a criticului, dar şi critica (fie ea şi nouă) este destabilizată împreună cu Autorul. În scriitura multiplă, într-adevăr, totul trebuie descurcat [demeler], dar nimic descifrat [dechiffrer]; structura poate fi urmărită, [sur]filată (aşa cum se spune despre un ochi dus la ciorap) în toate etapele şi la toate nivelele sale, dar nu există în fond; spaţiul scriiturii este de parcurs, nu de străpuns; scriitura aduce mereu sens, dar întotdeauna pentru a-l evapora; ea se dedică unei suprimări (exemption) sistematice a sensului. Prin chiar acest fapt, literatura (ar fi mai bine să spunem, de acum încolo, Scriitura), refuzând să-i încredinţeze textului (şi lumii ca text) vreun secret, adică un sens ultim, eliberează o activitate pe care am putea-o numi contra-teologică, cu adevărat revoluţionară, căci a refuza să limitezi sensul înseamnă, până la urmă, a-l refuza pe Dumnezeu şi ipostazele sale: raţiunea, ştiinţa, legea.

    Să revenim la fraza lui Balzac. Nimeni (adică nici o persoană) nu rosteşte; sursa ei, vocea ei nu este locul real al scriiturii, ci este lectura. Un alt exemplu foarte precis ar putea lămuri acest lucru: cercetări recente (J-P vernant) au pus în lumină natura constitutiv ambiguă a tragediei greceşti; textul ei este ţesut din cuvinte cu dublu sens, pe care fiecare personaj le înţelege în mod unilateral (tocmai această perpetuă înţelegere constituie tragicul); există totuşi cineva care înţelege fiecare cuvânt în duplicitatea sa şi înţelege mai mult, dacă putem spune aşa, însăşi surditatea personajelor care vorbesc în faţa lui; acest cineva este chiar cititorul (sau, în cazul de faţă, auditorul). Astfel se dezvăluie fiinţa totală a scriiturii: un text este alcătuit din scriituri multiple, provenite din mai multe culturi şi care intră unele cu altele în dialog, se pardoiază, se contestă; dar există un loc în care această multiplicitate se unifică [se rassemble] şi acest loc nu este autorul, cum s-a spus până acum, este cititorul; cititorul este chiar spaţiul în care se înscriu, fără ca vreunul să se piardă, toate citatele din care este alcătuită o scriitură; unitatea unui text nu se află în originea, ci în destinaţia lui, dar această destinaţie nu mai poate fi personală; cititorul este un om fără istorie, fără biografie, fără psihologic; este doar acest Cineva care ţine laolaltă în acelaşi câmp toate urmele din care este alcătuit scrisul. Iată de ce este derizoriu să condamni noua scriitură în numele unui umanism care se dă în mod ipocrit drept apărătorul drepturilor cititorului.      Critica clasică nu s-a ocupat niciodată de cititor; pentru ea, nu existp în literatură un alt om decât cel care scrie. Începem acum să nu ne mai lăsăm înşelaţi de asemenea antifraze, prin care lumea bună militează cu superbie tocmai în favoarea acelor lucruri pe care le îndepărtează, le ignoră, le înăbuşă sau le distruge; ştim că, pentru a asigura scriiturii un viitor, trebuie să-i inversăm mitul: preţul naşterii cititorului este moartea Autorului.

Harta şi teritoriul de Michel HouellebecqHarta şi teritoriul, Michel Houellebecq, traducere Daniel Nicolescu, Editura Polirom, 2010, 302 pagini


     Scriitorul Michel Houellebecq este conectat la elita teoreticienilor literari francezi. El împrăştie printre paginile romanului său o teorie literară rafinată care încântă cunoscătorii. Reia teoriile lui Roland Barthes despre moartea autorului şi despre caracterul paricid al operei.
     Scriitorul pune autorul faţă în faţă cu criticii literari dar şi cu cititorul. Criticii sunt reprezentaţi în text de tehnicienii judiciari: şeful poliţiei care are mania controlului şi suferă de „complexul lui Dumnezeu” şi subordonatul care citeşte „Aurelie”. Pe acesta din urmă, autorul îl consideră a fi singurul demn să îi discute opera.
     Houellebecq aduce în discuţie arta contemporană pe care o consideră un simplu scop financiar.
     Romanul, câştigător al Premiului Goncourt în anul 2010, ne surprinde printr-o punere în abis îndrăzneaţă: autorul romanului devine personaj în propria lui proză. Şi pentru că identitatea este pulverizată în Postmodernism, Roland Barthes intuia fără să vrea punctul culminant din romanul lui Michel Houellebecq,  scris mulţi ani după moartea profesorului de la Sorbonna. Autorul romanului moare în ficţiune şi corpul lui este împrăştiat în mii de bucăţele, urmând soarta identităţii postmoderne. Moartea autorului-personaj produce o întâlnire între text şi cititor: are loc o acţiune prin care se intră în intimitatea laboratorului de scriere.
     Titlul este interesant, „harta şi teritoriul” fiind un principiu lingvistic.
    Harta este cartografierea  de care fiecare individ este capabil. Ea cuprinde mai multe coordonate: percepţia realităţii într-un mod personal, conform culturii şi experienţelor individului. Harta fiecărei persoane conţine elemente ale prezentului, ale trecutului (memoria) şi ale viitorului (imaginaţia). Aceste elemente influenţează percepţia omului despre exterior, reprezentat în cadrul principiului lingvistic de teritoriu.

luni, 28 septembrie 2015

The Imitation Game (2014)The Imitation Game (2014)


     Filmul redă povestea unui tocilar, parţial autist, îndragostit de colegul lui de la colegiu. Geniu în matematică, el consideră că lumea interioară e singura care merită cu adevărat traită. Reuşeşte să transforme claustrarea în cult. Orgolios, neadaptat, plictisitor, străluceşte numai printr-o capacitate uluitoare de abstractizare. E totuşi capabil să determine o femeie să îl iubească şi chiar să îl ia de bărbat. Dragostea lor este bazată pe respect reciproc şi admiratie, dincolo de orice impuls erotic.


Un film care ne aminteşte că eroii sunt întotdeauna anonimi.